فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
نظام رتبه بندی از اول مهر برای معلمان اعمال می شود

نظام رتبه بندی از اول مهر برای معلمان اعمال می‌‎شود

وزیر آموزش و پرورش
آیین نامه اجرایی نظام رتبه بندی فرهنگیان در دستور کار دولت قرار دارد
ممکن است تصویب و ابلاغ این آیین نامه حدود یک تا چند ماه زمان ببرد
نکته مهم این است که اعمال رتبه بندی برای فرهنگیان از اول مهرماه امسال خواهد بود